Вестник “Исторически бюлетин” – бр.1

3,00 лв.

Описание

Вестник „Исторически бюлетин“- бр. 1

Съдържание:

  1. Увод – д-р Ваня Иванова, директор на РИМ-Монтана
  2. Костени фигурки от енеолитната епоха от фонда на Регионален исторически музей-Монтана – Петя Аспарухова, уредник в отдел „Фондове“, e-mail: petia_jb@yahoo.com
  3. Калаено-оловна кана от XVII век, свързана с благородническия род Шонборн – д-р Ваня Иванова, директор, e-mail: vanya_ivanova75@abv.bg
  4. Две икони на поп Пунчо от с. Мокреш – Светлин Ангелов, уредник в отдел „История на Българските земи XV-XIX век“ e-mail: svetlin77@gmail.com
  5. Знаме на народното опълчение от с. Студено буче – д-р Ваня Иванова, директор, e-mail: vanya_ivanova75@abv.bg
  6. Отличия и вещи на олимпийската шампионка по висок скок Йорданка Благоева – Мариус Георгиев, уредник в отдел „Най-нова история“, e-mail: mariusss@abv.bg
  7. Наградена картина от последното издание на Международния конкурс за детска рисунка „Тъпан бие, хоро се вие“ или „The music and danses of my people“ – „Музиката и танците на моя народ“ за участници от чужбина, Николай Пенков, уредник в ХГ „Кирил Петров“, e-mail“: penkovart@abv.bg
  8. Символика и териториално разпространение на мартеницата – Десислава Димитрова, уредник в отдел „Етнография“, e-mail: desydymytrova9@abv.bg

Content missing