Вестник “Исторически бюлетин” – бр. 2

3,00 лв.

Описание

Вестник „Исторически бюлетин“ – бр. 2

Съдържание:

  1. Увод – доц. Д-р Ваня Иванова, директор на РИМ-Монтана
  2. Пафтата – отличителен белег на омъжената жена, символ и красота, Десислава Димитрова, уредник в отдел „Етнография“, e-mail desydymytrova9@abv.bg
  3. Две купи във връзка с дейността на доброволна организация за съдействие на отбраната – / ДОСО/ – Михайловград, Мариус Георгиев, уредник в отдел „Най-нова история“, e-mail: mariusss@abv.bg
  4. Антропоморфни керамични фигурки от епохата на халколита от района на Монтана – Петя Аспарухова, уредник в отдел „Археология“, e-mail: petia_jb@yahoo.com
  5. Една банкнота от 500 рубли във фонда на РИМ-Монтана и паричното обръщение по време на Гражданската война в Русия след Октомврийската революция – доц. д-р Ваня Иванова, директор, e-mail: vanya_ivanova75@abv.bg
  6. Някои малко известни факти, свързани с второто издание на Софрониевия „Неделник“ – „Евангелие поучително“ от 1856г., преписано и поправено от свищовския учител Тодор Хрулев, Даниел Йорданов, уредник в отдел „История на България XV-XIX век“, e-mail: daniyordan75@gmail.com
  7. 125 години от рождението на Кирил Петров, Николай Пенков, гл. уредник в ХГ „Кирил Петров“, e-mail: penkovart@abv.bg

Content missing