Вестник “Исторически бюлетин” – бр. 3

3,00 лв.

Описание

Съдържание:

     Увод – доц. Д-р Ваня Иванова, директор на РИМ-Монтана

  1. Слънчеви часовници от Римската епоха в района на град Монтана, Петя Аспарухова, уредник в отдел „Археология“, e-mail: petia_jb@yahoo.com.
  2. Един модел „Чипровски килим“ и няколко въпроса от различно естество, доц. Д-р Ваня Иванова, директор на РИМ-Монтана, e-mail: vanya_ivanova75@abv.bg
  3. Някои малко известни факти, свързани с третото издание на Софрониевия „Неделник“ – „Евангелие поучително“ от 1865г., прегледано и поправено от Атанас Гранитски, Даниел Йорданов, уредник, daniyordan75@gmail.com
  4. Печатарството в ранните години на град Фердинанд – един експонат от фонда на отдел „Нова история“ – печатарска преса, Ценко Георгиев Георгиев, уредник в отдел „Нова история“
  5. Един интересен фотоапарат, произведен от “KAMERA WEKSTDTTEN” /K.W/, Мариус Георгиев, уредник в отдел „Най-нова история“, e-mail: mariusss@abv.bg

     6. Георги Павлов – Павлето /1913 – 1995/, Николай Пенков, гл. уредник, e-mail: , penkovart@abv.bg, Венцислав Томов, организатор изложби и събития, e-mail:        venci_tomov@abv.bg

Content missing