Картичка – глава на Фортуна

0,30 лв.

Категория:

Описание

Глава на Фортуна; мрамор; височина: 15,5 см; датировка: II – IV век; 

Открита в антична крепост Монтана. 

Инв. № 526 – А – ОФ; Основен фонд на отдел “Археология”

Content missing