Картичка – идол

0,30 лв.

Категория:

Описание

Идол, женска фигура; кост; дължина: 11,5 см; датировка: IV хил. пр. Хр. Открита при археологически разкопки на култовия комплекс в местността Багачина, край с. Сталийска махала, община Лом, област Монтана.

Инв. № 2049 – А – ОФ; 

Основен фонд на отдел “Археология”. 

Content missing