Картичка – кана

0,30 лв.

Категория:

Описание

Кана – ойнохое; бронз; височина: 16,9 см; датировка: II – III в. сл. Хр. Открита в археологически разкопки на антична крепост Монтана. 

Инв. № 149 – А – ОФ; Основен фонд на отдел “Археология”

Content missing