Картичка – кантарос

0,30 лв.

Категория:

Описание

Кантарос; керамика; височина: 8 см; датировка: V – IV в. пр. Хр. Открит при археологически разкопки на култовия комплекс на местността Багачина, край с. Сталийска махала, община Лом, област Монтана; 

Инв № 1746 – А – ОФ; 

Основен фонд на отдел “Археология”.

Content missing