Картичка – мастилница с перодръжка

0,30 лв.

Категория:

Описание

Мастилница с перодръжка. Битували в гр. Фердинанд (дн. Монтана) през първата половина на XX век. Инв. № 2629 – НИ – ОФ; Основен фонд на отдел “Нова история”. 

Content missing