Картичка – оброчна плоча

0,30 лв.

Категория:

Описание

Оброчна с изображение на Силван Диана и трите нимфи; мрамор; датировка: II – IV век; дължина: 33 см; височина: 25,5 см; ширина: 3,5 см. Открита при археологически проучвания в светилището на антична Монтана. 

Инв. № 528 – А – ОФ; Основен фонд на отдел “Археология”

Content missing