Поредица „Известия на музеите в Северозападна България“ XVII том

7,00 лв.

Поредица „Известия на музеите в Северозападна България“ XVII том

127 налични

Описание

Том 17. С., 1991
Редакционна колегия: ст.н.с. Иван Райкински – главен редактор;

к.и.н. Димитър Пеков;

н.с. Йорданка Манкова – секретар;

н.с. к.и.н. Михаил Грънчаров;

Нинко Заяков;

ст.н.с. к.и.н. Свобода Гюрова

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ
Илия Белитов. Историческа география на северозападните български земи от средата на IV до края на I в. пр.н.е. /По данни от монетните находки/.  

с. 9

Стефан Бояджиев и Милко Аспарухов. Средновековната църква в Ulpia Oescus при с. Гиген, Плевенско-опит за възстановка.  

с. 21

Йорданка Манкова. Мотивът „Юнак търси вода за пиене“ в българския юнашки епос.  

с. 29

Маргарита Николова. Град Видин в народните песни от Северозападна и Средна Северна България.  

с. 41

ПРИРОДА
Иван М. Райчев. Видов състав на род Phiionthus curtis, 1829 ( Coleoptera, Staphylinidae) в България  

с. 63

Румяна Асенова и Людмил Асенов. Изследване върху видовия състав на орнитофауната в каньона на р. Чернелка.  

с. 79

Маргарита Кънчева. Каталог на Баденската палеонтологична колекция в отд. „Природа“ при дирекция Културно-историческо наследство“-Плевен.  

    с.97

ДОКУМЕНТАЛНО НАСЛЕДСТВО
Мирослава Топалова и Елена Христова. Документи на местните ръководства на БРСДП /т.с./ и ОРСС във Враца /1910 – 1915 г./.  

с. 125

МУЗЕЙНО ДЕЛО
Свобода Гюрова. Музейното дело в България. с. 151
Валерия Тарашоева и Виктор Борисов. Експозицията във Възнесенската църква – храм-паметник „Св. Софроний, епископ Врачански“ във Враца.  

с. 183

НАШИ ЮБИЛЯРИ
Пламен Никодимов, Михаил Грънчаров и Йорданка Манкова. Нинко Заяков, Никола Бошнаков и Тинка Павлова на шестдесет години.  

с. 197

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Поредица „Известия на музеите в Северозападна България“ XVII том”

Content missing