Поредица „Известия на музеите в Северозападна България“ XXI том

7,00 лв.

Поредица „Известия на музеите в Северозападна България“ XXI том

55 налични

Описание

Том 21. В., 1993
Редакционна колегия: ст.н.с. Иван Райкински – главен редактор;

н.с. Ана Йоцова;

Анюта Каменова-Борин;

н.с. к.ф.н. Йорданка Манкова – секретар;

Маргарита Николова;

н.с. к.и.н. Милко Аспарухов;

ст.н.с. к.и.н. Михаил Грънчаров;

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ
Богдан Николов. Селища и находки от бронзовата и желязната епоха в района на Оряхово.  

   с. 11

Нарцис Торбов. Тракийски находки във Врачанско. с. 27
Милко Аспарухов. Тракийски лули от Калето в Никопол. с. 47
Йорданка Манкова. Екологическите традиции на българите по отношение на водата. с. 73
Анюта Каменова-Борин. Пазарите и панаирът във Видин. с. 93
Тодор Диков. Видинският клон на Българското дружество „Червен кръст“ през войните (1885, 1912-1913 и 1915-1918 г.)  

с.109

ПРИРОДА
Иван М. Райчев. Проучвания върху стафилинидите (Coleoptera, Staphylinidae) от широколистни горски екосистеми в Плевенския край.  

с. 125

НУМИЗМАТИКА
Петър Бънов. Находка от антониани от Луковит. с. 137
ДОКУМЕНТАЛНО НАСЛЕДСТВО
Иван Райкински и Веселеина Антонова. Два рапорта на Никола Обретенов от 1883 г. като врачански околийски началник.  

с. 157

Маргарита Господинова. Документи за хоровото дело в Плевен (1893 – 1934 г.). с. 207
БИОГРАФИЧНИ ПРИНОСИ
Валерия Тарашоева. Към въпроса за обществено-политическатаи стопанската дейност на Стефанаки Савов )1854 – 1930 г.).  

с. 241

ПЪРВИ ПУБЛИКАЦИИ
Емилия Зорнишка. Наградени със златно оръжие руски офицери за участието им в действията на Балканския фронтпо време на Руско-турската война 1877 -1878 г.  

с. 273

МУЗЕЙНО ДЕЛО  
Никола Г. Бошнаков. Военно-историческите музеи в Плевен (Създаване, етапи на развитие и роля в изграждането на музейното дело в България).  

с. 303

ВЕСТИ
Съобщено за първи път. с. 331
Кратки отзиви. с. 337
Из живота на музеите през 1993 г. с. 343

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Поредица „Известия на музеите в Северозападна България“ XXI том”

Content missing