Поредица „Известия на музеите в Северозападна България“ XIV том

7,00 лв.

Поредица „Известия на музеите в Северозападна България“ XIV том

19 налични

Описание

Том 24. В., 1996
Редакционна колегия: ст.н.с. Иван Райкински – главен редактор;

Вера Банова;

н.с. к.ф.н. Йорданка Манкова – секретар;

Маргарита Николова;

н.с. к.и.н. Милко Аспарухов;

ст.н.с. к.и.н. Михаил Грънчаров;

Уляна Даракчийска-Георгиева

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ
Соня Лазарова. Тракийска гробна находка от с. Ъглен, Ловешко.    с. 11
Спас Машов. Пет новоткрити римски дипломи от провинция Долна Мизия. с. 17
Теодора Ковачева. Към въпроса за датировката на стъкларската работилница в Ескус при с. Гиген, Ловешка област.  

с. 33

Милко Аспарухов. Хронологическа и етническа топографска характеристика на калето край град Никопол.  

с. 43

Пламен Иванов. Крепостта на Големия град при Старо село, община Мездра (Теренно проучване през 1994 г.).  

с. 73

Маргарита Николова. Към историята на народното облекло в Северозападна България (По данни от фолклора).  

с. 89

Иван Райкински. Политическия живот във Врачанския край (1884 – 1887 г.). с. 139
БИОГРАФИЧНИ ПРИНОСИ
Валерия Тарашоева. Тодор Балабанов (1852 – 1912 г.). с. 187
ДОКУМЕНТАЛНО НАСЛЕДСТВО
Ангел Малкочев. Към документалното наследство на въстанието в България през 1850 г.  

с.211

Вера Банова. Непубликувани писма до Найчо Цанов от фронта (1912 – 1913 г.).  с. 223
ПРИРОДА
Иван М. Райчев. Системно положение, видов състав и разпространение на род Xantholinus Berthold, 1827 (Coleoptera, Staphilinidae) в България.  

с. 247

Ива Г. Цолова. Фитоценологична характеристика на защитената местност „Божурлука“, Великотърновско.  

с. 253

ПЪРВИ ПУБЛИКАЦИИ
Георги Ганецовски. Праисторическото селище Охрид-Градо при с. Охрид, област Монтана.  

с. 261

НАШИ ЮБИЛЯРИ
Милко Аспарухов. Теодора Ковачева на 60 години. с. 285
ВЕСТИ
Съобщено за първи път. с. 291
Кратки отзиви.  с. 293
Из живота на музеите през 1995 и 1996 г. с. 298

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Поредица „Известия на музеите в Северозападна България“ XIV том”

Content missing