Поредица „Известия на музеите в Северозападна България“ XXV том

5,00 лв.

Поредица „Известия на музеите в Северозападна България“ XV том

Изчерпан

Описание

Том 25. В., 1997
Редакционна колегия: ст.н.с. Иван Райкински – главен редактор;

Вера Банова;

н.с. д-р Йорданка Манкова – секретар;

Маргарита Николова;

н.с. д-р Милко Аспарухов;

ст.н.с. д-р Михаил Грънчаров;

Уляна Даракчийска-Георгиева

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Иван Райкински. Двадесет години „Известия на музеите в Северозападна България“. с. 9
СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ
Нарцис Торбов. Криви тракийски ножове от ІІІ в. пр. ХР. – І в., открити в Северозападна България.  

с. 15

Теодора Ковачева. Римска портретна пластика от Историческия музей в Плевен. с. 47
Спас Машов. Късноантични и ранновизантийски мерки за тежест в колекцията на Историческия музей във Враца.  

с. 55

Йорданка Манкова. Реликтни елементи в известието за смърт. с. 69
Маргарита Николова. Митът за близнаците в българската народна балада. с. 83
Маргарита Господинова-Дешкова. Дейността на Плевенския градски общински съвет (1878 – 1912 г.).  

с. 105

Иван Райкински. Политическия живот във Врачанския край през управлението на Стефан Стамболов (1887 – 1894 г.).  

с. 167

Нелия Белитова. Из историята на земеделското стопанство „Минкова махала“ (Харитов чифлик.).  

с. 233

Валя Димитрова. За демографските проблеми на Видинския регион след Втората световна война (средата на 40-те – средата на 80-те години).  

с. 249

БИОГРАФИЧНИ ПРИНОСИ
Валерия Тарашоева. Тодораки Димитракиев Хаджийски 1818 – 1902 г. с. 267
Красимир Петров. Васил Маринов 1897 – 1982 с. 287
НУМИЗМАТИКА
Петър Бънов. Към въпроса за сребърно монетосечене на цар Иван Срацимир (По данни от находка, открита край с. Връв, Видинско).  

с. 299

ДОКУМЕНТАЛНО НАСЛЕДСТВО
Михаил Грънчаров. Спомените на Тодор Печинов за просветното дело и борбата срещу гръкоманството в Неврокопско през Възраждането.  

с. 315

Емилия Зорнишка. Пълен служебен списък на ген. Иван Ст. Ганецки – участник в Руско-турската освободителна война 1877 – 1878 г.  

с. 331

МУЗЕЙНО ДЕЛО
Анка Апостолова. 40 години къща-музей „Иван Вазов“ – Берковица. с. 357
НАШИ ЮБИЛЯРИ
Милко Аспарухов. Ст.н.с. д-р Свобода Гюрова на 60 години. с. 367
Йорданка Манкова. Емилия Ралчовска на 60 години. с. 371
ВЕСТИ
Съобщено за първи път.

(Соня Лазарова. Двуфитилна глинена лампа. – 377; Спас Машов. Две оловни оброчни    плочки на дунавски конници. – 378; Георги Александров. Антични и ранносредновековни оръдия на труда от района на Монтана и Враца. – 380; и Михаил Грънчаров. Марш за генерал Едуард Иванович Тотлебен – 385).

 

 

 

 

 

Кратки отзиви

Илия Стоянов. Богдан Николов. От Искър до Огоста (История на 151 села и градове от бившия Врачански окръг). С., 1996, 341 с. – 386; и Иван Райкински. Рогозенското съкровище – 10-11 години по-късно. – 392)

 
Наложителна поправка. с. 399
Из живота на музеите през 1996 – 1997 г.  с. 400
БИБЛИОГРАФИЯ
Библиографски указател на „Известия на музеите в Северозападна България“ №1 – 25  с. 415

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Поредица „Известия на музеите в Северозападна България“ XXV том“

Content missing