Поредица „Известия на музеите в Северозападна България“ XXVII том

7,00 лв.

Поредица „Известия на музеите в Северозападна България“ XVII том

5 налични

Описание

Том 27. В., 1999
Редакционна колегия: ст.н.с. Иван Райкински – главен редактор;

Вера Банова;

н.с. д-р Йорданка Манкова – секретар;

Маргарита Николова;

н.с. д-р Милко Аспарухов;

ст.н.с. д-р Михаил Грънчаров;

Уляна Даракчийска-Георгиева

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ
Георги Ганецовски. Раннонеолитно селище Оходен-Валога, Врачанско (Предварително съобщение).  

с. 11

Нарцис Торбов. Могиланската могила. История на проучването. Гробни съоръжения. Каталог.  

с. 31

Теодора Ковачева. По проблема за territorium Dianensium. с. 73
Петър Бънов. Село Горник – старини и култове. с. 87
Йорданка Манкова. Към въпроса за функционалната характеристика на жътварския песенен цикъл.  

с. 101

Маргарита Николова. „Разсучал“ или „Месал“ – традиционно женско забраждане от Ново село, Видинско.  

с. 121

Сашка Бизеранова. Петко К. Гъбьов за празнуването на светец в Ново селло, Видинско.  

с. 129

Валерия Тарашоева. Към въпроса за създаването и дейността на Врачанската митрополия (1871 – 1884 г.).  

с. 139

Георги Тотев. За някои геодезически, топографски и картографски работи в района на Никопол през 1877 г.  

с. 177

Димирър Радев. Участието на донските казаци в действията на Предния отряд     през 1877 г.  

с. 187

Михаил Грънчаров. Златен кръст от 1877 г., подарък от император Александър ІІ? с. 207
Валя Димитрова. Изборите за Велико народно събрание на 27 октомври 1946 г. Във Видинската околия.  

с. 213

БИОГРАФИЧНИ ПРИНОСИ
Иван Райкински. Васил Кънчов и Българското книжовно дружество (1898 – 1902 г.). с. 233
Ива Цолова. Алекси Ламбев Петров (1898 – 1974 г.). с. 251
ДОКУМЕНТАЛНО НАСЛЕДСТВО
Нелия Белитова и Жасмина Каменова. Автобиографични бележки на Младен Синигерски.  

с. 263

Емилия Зорнишка. Пълен служебен списък на ген. Иван Ст. Ганецки – участник в Руско-турската освободителна война 1877 – 1878 г.  

с. 331

ПРИРОДА
Иван М. Райчев. Отноосно видовия състав на род Lathrobium Gravenhorst, 1802 (Coleoptera, Staphylinidae S. Str. Coiffait, 1972).  

с.325

МУЗЕЙНО ДЕЛО
Антония Петрова. Конкурсни проекти за мавзолей в Плевен. с. 331
ВЕСТИ
Съобщено за първи път

Соня Лазарова. Новооткрит надгробен паметник от Улпия при с. Гиген, Плевенско. – 339

 
Кратки отзиви. Иван Райкиски. Ancient gold: The Wealth of the Thracians. Ivan Marazov, General editor. New York, 1998 – 334  
Из живота на музеите през 1999 г. с. 342

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Поредица „Известия на музеите в Северозападна България“ XXVII том”

Content missing