100 години от обявяването на Кутловица за град. Доклади от научна конференция БЪЛГАРСКИ СЕВЕРОЗАПАД

7,00 лв.

част от БИБЛИОТЕКА БЪЛГАРСКИ СЕВЕРОЗАПАД

9 налични

Описание

към „Известия на музеите в Северозападна България“

Научна конференция 100години от обявяването на Кутловица за град

Михайловград, 15 – 16. ХІ. 1991 г.

В., 1993
Ръководител проф. Д-р Тодор Ив. Живков
Редакционна колегия: ст.н.с. Иван Райкински – главен редактор;

н.с. Ана Йоцова;

Анюта Каменова-Борин;

н.с. д-р Йорданка Манкова – секретар; 

Маргарита Николова;

н.с. к.и.н. Милко Аспарухов;

ст.н.с. к.и.н. Михаил Грънчаров;

СЪДЪРЖАНИЕ
Людмил Сандов, кмет на община Михайловград. Приветствени думи към участниците в конференцията.  

с. 5

Проф. Д-р Тодор Ив. Живков. Встъпително слово.                                                              с. 5
Никола Намерански. Днешната михайловградска ономастика (наблюдения над имената на места и хора в Михайловград). с. 14
Илия Белитов. Поселищен живот на мястото на днешния Михайловград до края на средновековието.  

с. 24

Александър Г. Бонев. Контакти на Северозападна Тракия с Егейския свят през късната бронзова епоха.  

с. 28

Светлана Стоилова. Култът към богинята Диана в античния свят. с. 32
Георги Александров. Резултати от археологическите проучвания в Михайловград и района.  

   с. 36

Траяна Ценова. Турски извори за историята на Кутловица (ХV – ХVІІІ век).    с. 43
Проф. Николай Кауфман. Михайловград през погледа на фолклориста.    с. 52
Ст.н.с. Димитрина Кауфман. Двугласът в Северозападна България.    с. 60
Георги Краев. Трапезарски коледарски образи. с. 64
Диана Дамянова. Сватбата в град Фердинанд през 30-те и 40-те години на ХХ век. с. 67
Анюта П. Каменова-Борин. Пазарът и панаирът в град Михайловград. с. 73
Нелия Белитова. Животът в Голяма Кутловица-Фердинанд от Освобождението до края на ХІХ век.  

с. 93

Йордан Герасимов. Просветното дело в град Фердинанд след Освобождението. с. 100
Йордан Георгиев. Организираното учителско движение в гр Фердинанд и околията в края на ХІХ и началото на ХХ век.  

с. 106

Красимира Цолова. Културно-просветната дейност в град Фердинанд след Освобождението.  

с. 116

Уляна Даракчийска-Георгиева. Градоустройството и строителството на град Фердинанд (1891 – 1944 г.).  

с. 120

Иванка Евстатиева. Пощата, телеграфът и телефонът във Фердинанд до 1944 година. с. 126
Цветанка Павлова. Електификацията на град Фердинанд. с. 131
Елена Дамянова. Здравеопазването във Фердинанд до Втората световна война. с. 136
Лета Тодорова. Библиотечното дело в нашия град. с. 142
Ценко Георгиев. Социално-демографски процеси в Михайловград след Втората световна война.  

с. 147

Ст.н.с. Сабина Беляева. Съвременно митотворчество и критическа рецепция. с. 152
Н.с. Елка Трайкова. Човекът и вселената в поезията на Иван Давидков и Славчо Красински.  

с. 173

Радка Николова. Родословието на семейство Михайлови. с. 178
Проф. Д-р Тодор Ив. Живков. Заключително слово. с. 182
Резюме. с. 187
Summaries. с. 199

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “100 години от обявяването на Кутловица за град. Доклади от научна конференция БЪЛГАРСКИ СЕВЕРОЗАПАД”

Content missing