110 години град Фердинанд и мястото му в българския Северозапад (Доклади от юбилейна научна конференция) Монтана 2006г.

7,00 лв.

110години град Фердинанд и мястото му в българския Северозапад

(Доклади от юбилейна научна конференция) Монтана 2006г.

8 налични

Описание

Монтана, Полимона -2006
Съставител: Калин Йосифов
   
СЪДЪРЖАНИЕ
Никола Намерански – Имената на нашия град през вековете. Наименуване и преименуване – принципи и закономерности, основания и доводи.  

с. 7

Светлана Стоилова – Скулптурата от светилището на античната Монтана – красота като дух и вяра.                                                             

с. 22

Хр. Аврамов – Еврейската общност в гр. Фердинанд / минало, настояще и бъдеще/. с. 26
Ст.н.с.д-р Румен Ковачев – Ориенталски отдел при Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“-София – Казата Берковица в началото на XVI век според нови сведения от османските архиви.  

 

с. 32

Йордан Герасимов – Голямо Кутловската (Фердинандска) община през периода 1890 – 1894г.  

с. 51

Господин Жеков – Историята на град Фердинанд, отразена чрез изкуството на илюстрованата пощенска картичка.  

с. 58

Нелия Белитова – По пътя на две ценни реликви от сръбско-българската война 1885г.       с. 69
Траяна Ценова – Поборникът за свобода Лазар Костов.       с. 82
Лета Тодорова – Държавните занаятчийски училища в град Фердинанд – Центрове за подготовка на кадри за северозапада.     

      с. 87

Елена Дамянова – Кредитни и спестовни учреждения във Фердинанд в края на XIX и началото на XX век.     

      с. 91

Красимира Цолова – Градската култура-социално явление в Северозападна България. с. 94
Йордан Георгиев – Празникът на народните будители в град Фердинанд до средата на    ХХ век.      

      с. 99

Жасмина Каменова – Из дейността на Фердинандското градско общинско управление (1892-IX. 1944г.)  

с. 112

Райна Антонова – Град Фердинанд и налагането на новата политическа система /1944-1945г./  

с. 123

Н. с. Д-р Калин Йосифов – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Изграждане на тоталитарни органи на държавна власт във Фердинандско (1944-1945г.)  

 

с. 129

Професор д-р Иван Нончев – Икономическото развитие и социалните трансформации в гр. Фердинанд Монтана.  

с. 138

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “110 години град Фердинанд и мястото му в българския Северозапад (Доклади от юбилейна научна конференция) Монтана 2006г.”

Content missing