Експозиционна Зала

2 Hours

Експозиционна Зала

Itinerary

Day 1 :

You can send your enquiry via the form below.

Експозиционна Зала

Администрация

понеделник8:30 — 17:00
вторник8:30 — 17:00
сряда8:30 — 17:00
четвъртък8:30 — 17:00
петък8:30 — 17:00
съботазатворено
неделязатворено
Днес е събота 15:26Не работи

Експозиционна Зала

понеделник8:30 — 17:00
вторник8:30 — 17:00
сряда8:30 — 17:00
четвъртък8:30 — 17:00
петък8:30 — 17:00
съботазатворено
неделязатворено
Днес е събота 15:26Не работи

Михайлова къща

понеделник8:30 — 17:00
вторник8:30 — 17:00
сряда8:30 — 17:00
четвъртък8:30 — 17:00
петък8:30 — 17:00
съботазатворено
неделязатворено
Днес е събота 15:26Не работи