Историческият музей в гр. Монтана е създаден през 1953 г. За повече от шест десетилетия се извършва значителна по обем събирателска, научноизследователска и популяризаторска дейност. Организират се не само системни археологически разкопки, но и проучване на материалната и духовната култура, които придават уникалния облик на региона. Културни ценности, притежание на музея, са показани в Експозиционната зала, Михайловата къща, археологическата експозиция Лапидариум и Античната крепост. 

През 2003 г. музеят е удостоен с Почетния знак на Община Монтана. С Решение № 396/2006 г. на Общински съвет – Монтана придобива регионален статут, а с Решение № 573/2011 г. – Художествена галерия “Кирил Петров” е включена в неговата структура. 

Към днешна дата РИМ – Монтана притежава над 50 000 движими културни ценности. Сред тях са епиграфските паметници от римската епоха в Лапидариума, копие на откритото в Якимово съкровище, средновековно съкровище от XIV век, златни накити от римската епоха, колекция от стари икони, колекция от стари чипровски килими, оръжейна колекция и др.

Музеят е разположен в централната част на град Монтана.

Продукти

РИМ Монтана Ви предлага:

„Годишник на РИМ-Монтана“

„Годишник на РИМ-Монтана“

„Монтана-Г. Александров“ -български и английски език.

„Монтана-Г. Александров“ -български и английски език.

Каталог „Исторически музей“

Каталог „Исторически музей“

Каталог „Монтана-вчера, днес, утре“

Каталог „Монтана-вчера, днес, утре“

БИБЛИОТЕКА БЪЛГАРСКИ СЕВЕРОЗАПАД

БИБЛИОТЕКА БЪЛГАРСКИ СЕВЕРОЗАПАД

110години град Фердинанд и мястото му в българския Северозапад (Доклади от юбилейна научна конференция) Монтана 2006г.

110години град Фердинанд и мястото му в българския Северозапад

(Доклади от юбилейна научна конференция) Монтана 2006г.

Поредица „Известия на музеите в Северозападна България“ XXX том

Поредица „Известия на музеите в Северозападна България“ XXX том

Новини и събития

от РИМ Монтана

14 06 2022 г.

Николай Пенков – главен уредник в Художествена галерия „Кирил Петров“ откри изложбата, посветена на 125 години от рождението на нейния патрон. В словото си той припомни биографията на художника, етапите в творческото му развитие и Прочетете повече…

Представяне на албум „Монтана“ в ХГ „Кирил Петров“

Представяне на албум „Монтана“ в ХГ „Кирил Петров“ ​На 10 юни 2022 г., непосредствено след края на научната конференция „Българският Северозапад – минало и съвременност“, в ХГ „Кирил Петров“ бе представен официално албум „Монтана“.Координатори на Прочетете повече…

Официално откриване на нова временна изложба

На 09 юни 2022 г., в Експозиционната зала на ул. „Граф Игнатиев“ 3 бе открита нова временна изложба „Старопечатни богослужебни книги от фонда на Регионален исторически музей – Монтана“.В изложбата се обособяват няколко основни тематични Прочетете повече…

Свържете се с нас

Свържете се с нас