На 2 март 2021 г., по покана на г-жа Татяна Иванова – класен ръководител на IV “а“ клас, д-р Ваня Иванова представи беседа, проследяваща как и защо се стига до подписването на мирния договор в Сан Стефано.

В часа на класа, с помощта на исторически карти, снимки на видни исторически личности от периода и произведения на изобразителното изкуство, В. Иванова, на достъпен за децата език, представи 10-та по ред Руско-турска война в контекста на поредната Източна криза (1875 – 1878). Не беше спестено и разочарованието, което настъпва след Берлинския конгрес,  чиито решения откъсват от новосъздаденото Княжество България значителни територии с преобладаващо българско население. 

Категории: Новини

0 Коментара

Вашият коментар