Мобилната изложба на РИМ-Монтана „Тъпан бие, хоро се вие – един конкурс за детска рисунка и много гледни точки от различни части на света“ беше открита в Художествена галерия „Илия Бежков“ – Плевен. Избраната колекция от детски рисунки от едноименния конкурс, класирани на челни места през годините, е част от фонда „Детско изкуство“ на Художествена галерия „Кирил Петров“ – Монтана.

Инициативата за гостуването на изложбата в Плевен е на Мая Ананиева – преподавател  в Арт школа „Колорит“. Нейни ученици многократно са печелили през годините творческото състезание в международния конкурс за детска рисунка „Тъпан бие, хоро се вие“, който е съпътстваща проява на Международния фестивал на духовите оркестри „Дико Илиев“, който се провежда на всеки две години в гр. Монтана.

Изложбата от ХГ „Кирил Петров“(от 2011 г. ХГ „Кирил Петров“ е част от структурата на РИМ-Монтана), споделя експозиционното пространство на плевенската галерия с още една – Международната изложба „Здраве 2023“ от Иран.

На откриването бяха връчени и награди от различни конкурси на деца от Арт школа „Колорит“.

Нели Василева,

главен експерт „Култура и вероизповедания, община Монтана

Категории: Новини