На 2 май 2024 г., в 10.00 часа, в Експозиционната зала на ул. „Граф Игнатиев“ 3, бе открита нова временна изложба “Военни отличия и хладно оръжие от колекциите на Регионален исторически музей – Монтана“. Конкретният повод е 6 май – Ден на храбростта и празник на Българската армия. 

Подредени са хладни оръжия, свидетелства и грамоти, ордени и медали. Могат да се видят снимки, представящи автентичната атмосфера по фронтовете на Първата и Втората световна война.

Експониран е и най-често използваният специализиран учебник  „Войнишки другар” в своето 21-во издание. По неговите страници е представена най-разнообразна информация, касаеща различните родове и видове войски, тяхното въоръжение и организация. Предложено е и цялостно изложение на българската история, както и на характерните особености на българската география.

Посетителите на Експозиционната зала могат да видят и „Дневник на водените военни действия“ от втората фаза на Втората световна война 1944 – 1945 г., по-известна като „Отечествена“. Тогава България се присъединява към Антихитлеристката коалиция, но не получава статут на съвоюваща страна.

Опит за внасяне на интерактивен елемент са изложените енциклопедични справочници, даваща информация за различните военни отличия, бойни знамена, хладно и огнестрелно оръжие.

Камерната изложба е съвместна инициатива на РИМ-Монтана и Военно окръжие II степен – град Монтана. При официалното откриване на изложбата майор Васил Цурински представи накратко историята, свързана с честването на 6 май като празник на Българската армия.

Категории: Новини