На 2 ноември 2023 г., в Експозиционната зала на РИМ-Монтана (ул. „Граф Игнатиев“ 3) бе представено монографичното изследване на о.з. полк. Александър Ловров „От Кипровец до Винга. Из живота на банатските българи“.

Луксозното издание, с безспорни историографски приноси, е финансирано от Изпълнителната агенция за българите в чужбина.

Г-жа Ива Крумова, представител на Агенцията, с ресор „Български общности и информационна дейност“, обясни мотивите за отпуснатата финансова помощ и донесе последните налични екземпляри от книгата, които присъстващите получиха като подарък.

Г-н Стефан Стефанов, председател на Краеведското дружество в град Монтана, запозна със съдържанието и структурните особености на монографията „От Кипровец до Винга“, изготвена от потомък на банатските българи. Именно семейният произход на родения в село Асеново, община Никопол, Александър Ловров е основна предпоставка за неговите дългогодишни занимания с краезнание.

Доц. д-р Ваня Иванова, по идея на о.з. полк. Ловров и с предоставени от него снимки, с помощта на мултимедийна презентация онагледи и допълни историческите контексти, в които се извършват миграционните движения на някогашните католици от Чипровци и техните потомци, поставили началото на една от най-известните български общности зад граница – тази в историко-географската област Банат.  

На представянето присъстваха представители на община Монтана, колеги от всички културни институции в града и изявени общественици. Сред гостите бяха г-н Александър Герасимов – дирекция на дирекция „Хуманитарни дейности“ в община Монтана, г-жа Нели Василева – главен експерт „Култура и вероизповедания“, г-н Иво Георгиев, секретар на читалище „Разум – 1883“, г-жа Ангелина Емилова – началник отдел в ДА-Монтана, г-жа Мариета Христова – директор на Общински младежки дом – Монтана и други.

Категории: Новини