На 23 януари 2023 г. (понеделник), в 16.00 часа, бе открита официално временната изложба „Нови творби от фонда на ХГ „Кирил Петров“. Подредени са общо 33 творби в различни тематични жанрове и с разнообразни техники на изпълнение.

За пръв път от повече от 20 години, са направени откупки за попълване колекцията на галерията, която от 2011 г. е част от структурата на РИМ-Монтана като отдел „Художествен“. Доминират творби на местни творци,  присъстват и картини на млади или вече утвърдени художници, които не живеят в област Монтана, но през 2022 г. в града са били подредени техни гостуващи изложби като Йован Спасич от гр. Власотинце – Сърбия и Севда Потурлян, която живее и работи в София.

На откриването на изложбата присъстваха г-н Александър Герасимов – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ и г-жа Нели Василева – главен експерт „Култура и вероизповедания“ в  община Монтана, г-н Иво Георгиев – секретар на читалище „Разум 1883“ – гр. Монтана, г-жа Ангелина Емилова – началник отдел в ТДА-Монтана, колеги от архива и РБ „Гео Милев“.

РИМ-Монтана се надява, че с тази изложба за пореден път подчертава ролята си на институция, на която е поверено опазването и популяризирането на движимото културно наследство в регион Монтана.

Категории: Новини