На 17 октомври 2023 г. (вторник), от 11.00 часа, в Експозиционната зала на РИМ-Монтана (ул. „Граф Игнатиев“ 3) бе представено преизданието на книжката „Самозащитата на селото Чипоровци срещу сръбско-румънското нашествие през 1913 г. Из дневните бележки на Ставри Попов“.

Присъстваха колеги от всички културни институции в града, както и изявени общественици. Сред гостите бяха г-н Иво Георгиев, секретар на читалище „Разум – 1883“, г-жа Ангелина Емилова – началник отдел в ДА-Монтана, г-жа Мариета Христова – директор на Общински младежки дом – Монтана и други.

Председателят на дружеството на краеведите в гр. Монтана, г-н Стефан Стефанов запозна подробно присъстващите със съдържанието на първото, оригинално издание, както и с отделни моменти от предговора към второто. Доц. д-р Ваня Иванова, с помощта на мултимедийна презентация, акцентира върху структурните особености на преизданието и част от илюстративния снимков материал.

Иначе оригиналното издание на книжката е от 1915 г., отпечатано в печатница „Трудолюбие“ – Берковица финансирано е от автора Ставри Попов, коричната му цена е 0, 60 лв.

С това преиздание, РИМ-Монтана отбелязва 100-та годишнина от избухването на Втората балканска война, по-известна като Междусъюзническа. По технически причини, отпечатването закъсня и затова официалното представяне е през месец октомври – периодът, през който се водят преките военни действия на Първата балканска война.

В новото, второ по ред издание на книжката на Ставри Попов, могат да се обособят три основни структурни цялости – подробен предговор; същинския оригинален авторов текст с нормализиран правопис и приложения.

Предговорът предлага на читателя подробна статистическа информация за някогашното село Чипоровци като общински център – брой жители и сгради, както и данни за  естествения прираст на населението. Във въпросния предговор е представен и досегашния „научен оборот“, в който е участвала книжката на Ставри Попов, наред с данни за възрастта на участвали в самозащитата чипровчани и биографията на автора. Включени са още данни за оригиналното датиране по Юлианския календар и приравняването му  към Григорианския, както и за тогавашната потребителска кошница, в търсене отговор на въпроса „лукс ли е да си купиш през 1915 г. книга, която струва 60 стотинки“?

Изрично е обяснено и защо преизданието не нарушава действащия към настоящия момент в България, Закон за авторското право и сродните му права.

В своя оригинален авторов текст, Ставри Попов проследява случилото се от 10 юли (сряда) до 2 август (петък) 1913 г., като последно упоменатият конкретен ден е 7 август (сряда). Не е ясно дали е търсил съзнателно или не определен ефект, но фактически се оказва, че е налице кръгова композиция. Така, по дати, Ставри Попов описва как в тогавашното Чипоровци са разбрали за избухналата Междусъюзническа война, как държавата им е осигурила пушки за самозащита, как граничарите са си тръгнали и са оставили на практика местното население на произвола на съдбата. Следват подробни описания на разузнавания, поставяне на патрули, отблъскване на въоръжено сръбско нападение срещу селото и стрелби срещу сръбски шайки плячкаджии, идване на румънски подофицер и накрая – възстановяването на мирновременния ред. Авторът не забравя да благодари подробно и на всички, оказали по различен начин, помощ и съдействие на чипровчани.

Категории: Новини