Изложба „МЕСТНИ АВТОРИ“ включва творби на 15 художника от Монтана и региона. Част от авторите са известни имена, доказали се във времето с  творчеството си като: проф. Галилей Симеонов, Милчо Петров, Теодоси Антонов, Димитър Димитров, Венелин Захариев, Дончо Планински, както и автори от новото поколение – Виктория Михайлова, Петър Григоров, Димитър Гоцак. Идеята за тази изложба  е на Теодоси Антонов и целта и е, да се знае какви художници живеят и творят в град Монтана и околността.

  Втората изложба е „РИСУНКА И МАЛКА ПЛАСТИКА“, тя е по-голяма по брой творби – 45 на брой, и включва рисунки, плакети, релефи и малки пластики на творци от цялата страна. Присъстват рисунки изпълнени с различни материали – молив, пастел, въглен, туш и перо, акварел, флумастер.  Представени са автори от различни поколения и различни специалности на изкуството – графици, скулптури, живописци.

  Малките пластични творби представят многообразието от стилове на авторите им – реалистични, фигуративни, геометрични – без ограничения по отношение на използваните материали – дърво, бронз, шамот. Творбите на Георги Чапкънов, Боян Трендафилов, Димитър Костов се отличават с умело боравене с натурата, формите, обемите и безупречно владеене на занаята.

  Част от плакетите и малките пластики в изложбата са създадени на Международният пленер по скулптура и живопис който се проведе в Монтана през 2011 г. и в който взеха участие художници от Турция, Румъния, Франция и от градовете Враца, Лом, с. Меляне и автори от Монтана

  Изложби с това заглавие се провеждат редовно в няколко художествени галерии в страната, както и в Съюза на българските художници в София.

  Надяваме се тези изложби да провокират вашия интерес към изкуството и да Ви доставят естетическа наслада.

Категории: Новини