На 27 септември 2023 г., в Експозиционната зала на РИМ-Монтана, проф. дин Веселин Янчев, представи своята монография, посветена на събитията през Септември 1923 г.

Предвид започналата дискусия, още в началото на специализираната среща –  разговор, по-голямо внимание бе отделено на изпълнената с противоречиви и спорни последици вътрешна политика на земеделските правителства.

Проф. Веселин Янчев акцентира върху ролята на армията в Третата българска държава за запазване на вътрешния ред и сигурност, която роля обикновено остава алиенирана за сметка на войните за национално обединение, противодействието на външна военна агресия и опазването на държавните граници.

Друг важен момент, върху който се спря подробно известният български учен, бе безцеремонната намеса на Коминтерна във вътрешните работи на суверенната българска държава и героичната, но безрезултатна двумесечна съпротива на българските комунисти срещу подготвяната авантюра.

Непосредствените и откровени въпроси на присъстващите гимназисти откроиха един от все още слабо изследваните проблеми във връзка със Септемврийското въстание – „психологията на тълпите“ и мястото на „малкия човек“ в правенето на „голямата история“.

Powered By EmbedPress

https://rmtv.bg/bg/nova-interpretatsiya-100-godini-ot-septemvriyskoto-vastanie/
Категории: Новини