На 09 юни 2022 г., в Експозиционната зала на ул. „Граф Игнатиев“ 3 бе открита нова временна изложба „Старопечатни богослужебни книги от фонда на Регионален исторически музей – Монтана“.
В изложбата се обособяват няколко основни тематични цялости. Логично, на първо място са старопечатните издания. Основна цел е да бъде показано видовото им разнообразие в оглед на техните функции в богослужебния ритуал. Отпечатани са на различни езици – църковно-славянски, новобългарски, гръцки. В кратките анотации са отбелязани също година и място на издаване, печатница и спомоществователи.
Подобно на повечето издания от този вид, и приписките, върху вътрешните корици и форзаците на богослужебните книги от колекцията на РИМ-Монтана, не са разчетени и не са били обект на специализирано изследване.
Друг основен тематичен компонент на временната изложба е експонираната църковна утвар  – кандила, кадилници, чаша и лъжичка за причастие, мандало от църковна врата, наръкавници (части от свещенически одежди).
Върху винилови платна са представени най-характерните особености на всеки тип богослужебна книга (каноник, типик, служебник, требник, цветослов, осмогласник, псалтир, миней, триод, апостол, евангелие и други) заедно с изображения на конкретни издания от този тип. Въпросните издания са инвентирани в основния фонд на отдел „История на България XV – XIX век.
Към временната изложба е изготвена и брошура, в която са представени по азбучен ред основните типове богослужебни книги, приложен е и подробен речник на специализираните термини.
Изложбата бе открита от г-н Златко Живков – кмет на община Монтана.
Особена чест за РИМ-Монтана бе и речта на Видинския митрополит Даниил, който прие поканата на музея да уважи със своето присъствие официалното откриване на временната изложба. 
Сред останалите гости бяха г-н Александър Герасимов, директор на дирекция „Хуманитарни дейности“; г-жа Нели Василева, гл. експерт „Култура и вероизповедания“; г-жа Траяна Ценова, дългогодишен уредник на отдел „Възраждане“ в музея; колеги от читалище „Разум 1883“, ученици от ПГСАКН „Проф. арх. Стефан Стефанов“ – гр. Монтана, доведени от своя учител по история г-жа Йолина Йорданова и други. 

Категории: Новини

0 Коментара

Вашият коментар