Поредица „Известия на музеите в Северозападна България“ XVIII том

7,00 лв.

Поредица „Известия на музеите в Северозападна България“ XVIII том

101 налични

Описание

Том 18. С., 1992
Редакционна колегия: ст.н.с. Иван Райкински – главен редактор;

к.и.н. Димитър Пеков;

н.с. к.ф.н. Йорданка Манкова – секретар;

ст.н.с. к.и.н. Михаил Грънчаров;

Нинко Заяков;

ст.н.с. к.и.н. Свобода Гюрова

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СТАТИИ И СЪОБЩЕНИЯ
Богдан Николов. Периодизацияна неолитните култури В Северна България – от Янтра до Тимок. с. 11
Венцислав Гергов. Глинен олтар от праисторическото селище при Телиш, Плевенско. с. 29
Георги Александров. Робството в Монтана и района. с. 35
Теодора Ковачева и Анна Халамбиева. Фибули от епохата на Великото преселение на народите в Плевенския музей.  

с. 45

Милко Аспарухов. Средновековно въоръжение от сбирката на Историческия музей в Плевен.  

с. 55

Траяна Ценова. Възрожденски приписки от Берковския край. с. 63
НУМИЗМАТИКА
Петър Бънов. Съкровище от римски императорски денари от Бежаново, Луковитско. с. 85
БИОГРАФИЧНИ ПРИНОСИ
Валерия Тарашоева. Григорий Найденов /1854 – 1919/. с. 101
Михаил Грънчаров. Димитър Цанов Коцов /1854 – 1893/. с. 117
ПРИРОДА
Иван М. Райчев. Проучвания върху видовия състав на стафилинидофауната (Coleoptera, Staphylinidae) от остров Персина.  

с. 143

Людмил В. Асенов. Наблюдения върху биологията на белоопашатия мишелов (Buteo rufinus, Cretzchmar) в четири гнезда от Дунавската равнина.  

 с. 153

ПЪРВИ ПУБЛИКАЦИИ
Нарцис Торбов. Тракийски надгробни могили във Врачанско. с. 161
МУЗЕЙНО ДЕЛО  
Иван Райкински. Историческия музей във Враца (1953 – 1969г.). с. 179
КРИТИКА И РЕЦЕНЗИИ  
Въло Вълов. Бележки и съображения във връзка с една публикация. с.217

Отзиви

Все още няма отзиви.

Бъдете първият написал отзив за “Поредица „Известия на музеите в Северозападна България“ XVIII том”

Content missing